Det är ett hån mot landsbygden, svensk livsmedelsproduktion och jakten att regeringen låter vargstammen växa på bekostnad av tamboskap och hundar på landsbygden, skriver riksdagsledamot Sten Bergheden (M).
Foto: Privat Det är ett hån mot landsbygden, svensk livsmedelsproduktion och jakten att regeringen låter vargstammen växa på bekostnad av tamboskap och hundar på landsbygden, skriver riksdagsledamot Sten Bergheden (M).

Regeringens vargpolitik är ett hån

Strider mot riksdagsbeslut

Vargstammen måste minskas och vi moderater driver nu på för att minska ner stammen till 170 vargar. Vi hoppas att fler partier ställer sig bakom förslaget, skriver riksdagsledamot Sten Bergheden (M).

Sveriges riksdag har beslutat 2013 att vi ska ha en vargstam på 170–270 vargar. Trots det har regeringen 2015 låtit Naturvårdverket höja nivån till minst 300 vargar och sedan har regeringen passivt tittat på när vargstammen har ökat till i dag över 400–450 vargar.
Det är ett hån mot landsbygden, svensk livsmedelsproduktion och jakten att regeringen låter vargstammen växa på bekostnad av tamboskap och hundar på landsbygden.
När dessutom beslutet kom om att bara ge 33 vargar på licens innebär det att regeringen uppenbarligen tänker låta myndigheterna fortsätta att öka vargstammen i Sverige.
Vargstammen måste minskas och vi moderater driver nu på för att minska ner stammen till 170 vargar. Vi hoppas att fler partier ställer sig bakom det förslaget.

Riksdagsbeslut ska följas
Att inte regeringen och myndigheter rättar sig efter riksdagens beslut från 2013 är mycket allvarligt.
Sveriges riksdag är landets högst beslutande instans och här sker beslut i demokratisk ordning på uppdrag av Sveriges befolkning. Dessa beslut ska gälla och självklart följas.
Det finns inget stöd i riksdagen för den vargpolitik som den socialdemokratiska regeringen i dag bedriver. Att regeringen inte heller följt riksdagens beslut från 2015 och 2018 om att öka det lokala inflytandet och stärka landets viltförvaltningsdelegationer är ytterligare ett bevis för att regeringen struntar i riksdagens beslut, vilket självklart inte är acceptabelt.
Att regeringen så uppenbart struntar i landsbygdens, matproduktionen, tamboskapen, hundarna och jakten är allvarligt och nonchalant.
När djurägare slutar att beta sina marker på grund av vargangrepp förlorar vi inte bara livsmedelsproduktion vi förlorar också den biologiska mångfalden i landets beteshagar. När jägare inte vågar släppa sina hundar på grund av vargen så äventyrar vi både viltvården och jakten i Sverige och eftersöksjägare vågar inte släppa sin hund efter trafikskadat vilt.

Utvecklingen måste stoppas
Den socialdemokratiskt styrda regeringen har låtit vargstammen öka på bekostnad av tamboskap och hundar. Detta är en utveckling som måste stoppas.
Det är inte rimligt att Sveriges djurproduktion och den biologiska mångfalden i beteshagarna ska hotas av vargar. Och landets jägare måste kunna sköta om viltförvaltningen, viltvården och kunna använda sina jakthundar utan att orimligt många vargar ska äventyra detta.
Sverige behöver en ny regering som lyssnar på landsbygden och också följer riksdagens beslut.

STEN BERGHEDEN (M)
riksdagsledamot Skaraborg
ansvarig för jakt- och vapenfrågor