Fyra företrädare för Alliansen kritiserar regeringens planer att gå tillbaka till den gamla ordningen för överklaganden av skydds- och licensjaktsbeslut när det gäller rovdjur. Det är ett svek mot landsbygden, anser de.
Foto: Sveriges riksdag Fyra företrädare för Alliansen kritiserar regeringens planer att gå tillbaka till den gamla ordningen för överklaganden av skydds- och licensjaktsbeslut när det gäller rovdjur. Det är ett svek mot landsbygden, anser de.

(S)veket mot landsbygden

Allianskritik mot nygammal överprövning av rovdjursjakt

Alliansen tycker att regeringen sviker landsbygden med sina planer på att gå tillbaka till den ordningen för överklaganden av beslut om skydds- och licensjakt. Detta äventyrar en hållbar och aktiv rovdjursförvaltning, anser Alliansen i ett debattinlägg.

Alliansregeringen och riksdagen fattade 2013 beslut om en ny, hållbar rovdjurspolitik som tar hänsyn till såväl rovdjurens bevarandestatus, tamdjurshållning och socioekonomiska faktorer. Den omfattar bland annat snabbare och effektivare besluts- och överprövningsprocesser för skydds- och licensjakt genom en närmare regional förankring. Syftet var att skapa trygghet och förutsägbarhet för de människor som bor i rovdjurstäta områden att planera sin verksamhet och vardag. Den rödgröna regeringen har sedan våren aktivt arbetat med att riva upp den politiken och överväger nu att återgå till den tidigare ordningen för överprövning av beslut om skydds- och licensjakt.

Med den gamla ordningen för överprövning av beslut om skydds- och licensjakt fastnade dessa ofta i långdragna domstolsprocesser. I praktiken har jakten därmed omöjliggjorts, eftersom jakttiden löpt ut långt innan slutligt besked kunde avges. Den nya ordningen som Alliansen instiftade är både effektivare och rättssäker, där länsstyrelsernas beslut om jakt överklagas till Naturvårdsverket som sista instans. För oss är möjligheten till jakt och ett effektivt beslutsfattande där ärenden inte fastnar i juridiska evighetsprocesser en grundläggande förutsättning för att vi ska kunna ha en väl fungerande förvaltning av våra rovdjur. Detta är speciellt viktigt vid skyddsjaktsbeslut.

Regeringen har långtgående planer för att ändra på beslutsprocessen redan till vintern. Både Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) och Åsa Romson (MP) har meddelat detta i svar på skriftliga frågor och interpellationer till riksdagen. Man avser att återigen återföra överprövningen av beslut till domstolarnas långa handläggningsrutiner och äventyrar på det viset en hållbar och aktiv rovdjursförvaltning.

Det regeringen förbereder nu är i stora drag ett socialdemokratiskt svek mot människor som bor och verkar på landsbygden. Att regeringen avsiktligt planerar att gå emot riksdagsbeslut är också anmärkningsvärt. För det är inte bara den rovdjurspolitik som riksdagen beslutade om 2013 som regeringen vill riva upp. Så sent som i våras röstade riksdagen igenom ett tillkännagivande till regeringen om att rovdjurspolitiken skulle ligga fast, vilket regeringen verkar välja att strunta i.

Alliansen är orolig för regeringens och Socialdemokraternas intentioner för rovdjurspolitiken och befarar att konsekvensen blir en ohållbar rovdjursförvaltning, som inte tar hänsyn till människor, deras vardag och verksamheter. Därför har vi tagit ett utskottsinitiativ i Miljö- och Jordbruksutskottet för att riksdagen ännu en gång ska markera mot regeringens planer på att ändra rovdjurspolitiken. Nu är det upp till bevis för de Socialdemokratiska ledamöterna att bekänna färg, kommer man svika landsbygden och de människor som lever under högt rovdjurstryck eller inte?

Kristina Yngwe (C), vice ordförande Miljö- och Jordbruksutskottet
Ulf Berg (M), ledamot Miljö- och Jordbruksutskottet
Lars Tysklind (L), ledamot Miljö- och Jordbruksutskottet
Magnus Oscarsson (KD), landsbygdspolitisk talesperson