Goth Bertil Johansson vid den vargdödade tamrenen. Föreningen Nordulv har lanserat sina hundpatruller med hjälp av reportage i bland annat Dalarnas Tidningar. Men när vargdrabbade Goth Bertil bad om hjälp från Nordulv att skrämma bort rovdjuren hände inget. Senast han hörde av Nordulv var den 18 juli.
Foto: Harry Fredriksson Goth Bertil Johansson vid den vargdödade tamrenen. Föreningen Nordulv har lanserat sina hundpatruller med hjälp av reportage i bland annat Dalarnas Tidningar. Men när vargdrabbade Goth Bertil bad om hjälp från Nordulv att skrämma bort rovdjuren hände inget. Senast han hörde av Nordulv var den 18 juli.

Tomma löften från Nordulv

Löftena från Nordulv om att rycka ut med hundpatruller för att skrämma bort varg är inget värda. Det konstaterar Malte Sandström, ordförande för Jägarnas Riksförbund i Dalarna.
Den 14 juli kontaktade fäbodbrukaren Goth Bertil Johansson föreningen Nordulv för att få hjälp att stoppa ytterligare rovdjursattacker. Hittills har inget hänt, konstaterar Malte Sandström.

I en skrivelse till bland andra Naturvårdsverket och länsstyrelsen i Dalarna vänder sig föreningen Nordulv emot Jägarnas Riksförbunds ansökan om skyddsjakt på björn och varg i Prästbodarna.

Det finns andra medel utöver jakt att lösa konflikter med rovdjur på, framhöll Mae Isaksson, sekreterare i Nordulv.

Hon har även påstått följande:

”Vår hundpatrull har även tidigare kontaktat ovannämda instanser och erbjudit sig att hjälpa till vid konflikter med rovdjur, i synnerhet varg.”

”Vi kan komma snabbare än personal från Grimsö, vi kan stanna längre och vi kan lära rovdjuren att söka nya jaktmarker genom att göra det obekvämt för dem att vistas inom ett visst område.”

Ovanstående uttalanden ger för den oinvigde en bild av att Nordulv skulle vara ett alternativ för djurägare som får allvarliga rovdjursproblem.

Men är det så?

Vargangrepp mot fäboden

Prästbodarna utsattes cirka klockan 10 torsdagen den 12 juli för ett angrepp av varg med döda, skadade och utskrämda djur som följd. Länsstyrelsens besiktningsman kunde konstatera att det rörde sig om varg. Söndag kväll den 15 juli var vargen åter synlig i Prästbodarna vid 23.30-tiden. Göran Hagman satt i bil när vargen jagade kvigor på fem meters avstånd.

Lördagen den 14 juli fick fäbodbrukaren Goth Bertil Johansson rådet att kontakta föreningen Nordulv, eftersom de sagt sig ha hundpatruller för skrämselåtgärder.

Bertil vände sig på lördagskvällen den 14 juli till föreningen Nordulvs ordförande Mats Granlund med en begäran om hjälp. Mats Granlund skulle undersöka hur det låg till med deras hundpatrull och sedan återkomma med besked. Han återkom onsdagen den 18 juli med beskedet att de skulle kunna hjälpa till.

Kaotisk situation

Eftersom situationen i Prästbodarna då var kaotisk ville Bertil att de skulle återkomma nästa dag, torsdag den 19 juli.

Föreningen Nordulv har ännu inte hört av sig till Goth Bertil. Nordulv har inte heller besökt fäboden eller informerat sig på annat sätt av djurägare eller djurskötare. Detta är verkligheten bakom ovanstående uttalanden.

Prästbodarna har i flera år haft återkommande problem med rovdjur, såväl varg som björn. Rovdjuren har gjort livet på fäboden till ett helvete för brukarna. Men de har inget alternativ. Eftersom de tecknat ett femårigt betesavtal om att hålla djur på fäbodarna får de inget EU-stöd om de inte håller avtalet och riskerar dessutom att bli återbetalningsskyldiga av de pengar de redan fått.

Hotad fäbodkultur

Samhället betalar alltså pengar för att bevara fäbodkulturen och den biologiska mångfalden men gör det genom den förda rovdjurspolitiken till ett pris som varken djur eller människor skulle behöva betala. Samhället måste ställa resurser till förfogande och ta sitt ansvar.

Månghundraåriga biologiska och kulturella värden offras just nu på ett sätt som i ett intelligent samhälle inte borde vara möjligt.