”Vi vill stärka jakten”

Sveaskog har under vintern aviserat att vi i samband med omförhandlingen av jakträttsupplåtelserna kommer att marknadsanpassa priset. Beskedet har väckt stort engagemang. Vi förstår det! Vi vet att jakten är ett stort intresse, nästan en livsstil, för många. 

Många kloka synpunkter har framkommit, andra har grundat sig på missuppfattningar. Debattens vågor går höga. Vi som arbetar med jaktfrågor i Sveaskog har dagligen samtal med jägare om vad beslutet innebär. Det är intressant att notera att den stora majoriteten av dessa samtal förs i en god och konstruktiv ton, helt olikt tonläget i medierna.
Jakten ligger Sveaskog varmt om hjärtat. Vi vill ha en livskraftig viltstam som möjliggör en attraktiv jakt. Därför satsar vi stora resurser på att öka kunskapen om viltstammarna, på forskning kring viltfoder och på att utbilda drygt 3 000 jaktledare på våra marker om aktiv förvaltning. För detta har vi fått mycket positivt från jägarna.

Tusentals jägare står i kö
Sveaskog har under de senaste 5-10 åren märkt en väsentligt ökad efterfrågan på våra jakträttsupplåtelser. Dagligen ringer jägare och frågar om vi har marker och tusentals jägare har ställt sig i kö för att få plats. Glädjande nog gäller det även många ungdomar. 
Samtidigt är det sällan som några av våra 3 300 arrenden kommer ut på marknaden.
Sveaskog vill ge så många personer som möjligt tillfälle att jaga på våra marker och därför kommer vi nu att diskutera ett antal möjliga förändringar när vi omförhandlar avtalen med jaktlagen.

För dialog med jaktlagen
Marknadsanpassningen av jaktpriserna innebär inte en procentuell ökning rakt av på alla kontrakt. Vissa arrenden kanske hamnar på samma eller lägre pris än tidigare, andra kanske ökar med mer än 100 procent. Vi för en dialog med varje jaktlag utifrån arrendets geografi, storlek, vilttillgång med mera.
För att kunna ge fler jägare möjlighet att jaga erbjuder vi samtidigt jaktlagen större valfrihet i arrendeavtalet. De kan skräddarsy sin jakt. Vill de inte jaga småvilt eller bara jaga tjäder eller toppfågel ska de kunna göra det. Vill de dela med sig av högviltsjakten några veckor under året kan de göra det. 
Kan ta in fler jägare
Med valfriheten följer möjligheter att påverka avgiften. 
I många jaktlag finns utrymme att ta in fler jägare och vi vet av erfarenhet att en prisjustering gör jaktlagen mer benägna att ta in fler medlemmar. Sveaskog fortsätter att prioritera ungdomarna, dels genom att ge alla jägare under 26 år en rabatt på de jaktliga avgifterna med 40 procent, dels genom att vi garanterar ungdomar plats i alla jaktlag. Vi tar oss nämligen rätten att kunna tillsätta två platser i varje jaktlag.
Sveaskog har stor respekt för kunnandet och erfarenheten hos landets jägarkår. 
Värdesätter viltvården
Vi värdesätter de viltvårdande insatser som jägarna utför året om på våra marker. Avsikten med att marknadsanpassa priserna är öka tillgängligheten på jakt och öka valfriheten för jaktlagen. Vi vill också gynna ungdomarna, framtidens jägare.
 
Ron Egly, affärsområdeschef Upplåtelser Sveaskog
Sofia Hammarskjöld, viltvårdsansvarig Sveaskog