Moderaternas landsbygdspolitiske talesperson Sten Bergheden tycker att inrikesminister Anders Ygeman fortfarande bommar att legala vapenägare inte innebär ett samhällshot.
Foto: Sveriges Riksdag Moderaternas landsbygdspolitiske talesperson Sten Bergheden tycker att inrikesminister Anders Ygeman fortfarande bommar att legala vapenägare inte innebär ett samhällshot.

Ygeman bommar i vapenfrågan

Inrikesminister Anders Ygemans pressmeddelande om regeringens insatser för påverka EU:s vapendirektiv är uppseendeväckande, tycker Sten Bergheden, moderaternas landsbygdspolitiska talesperson, i ett debattinlägg. Ygeman (S) bommar fortfarande det faktum att de legala vapenägarna inte är ett samhällsproblem. Regeringens agerande innebär fortfarande att vissa legala vapen kan förbjudas i EU, konstaterar Sten Bergheden.

I höstas föreslog Europeiska Kommissionen ändringar i vapendirektivet. Syftet – att förhindra att terrorister ska kunna få tag i vapen – är viktigt i en tid med återkommande terrorattacker på europeisk mark. Tyvärr var förslaget slarvigt, hastigt framtaget och skulle i sitt ursprungsutförande få stora konsekvenser för svenska jägare och sportskyttar, särskilt för dem som äger halvautomatiska vapen. Tack vare riksdagens justitieutskott har den svenska regeringen kunnat föra en linje gentemot EU. Kärnan i den svenska linjen handlar om att våra nuvarande regler för vapeninnehav fungerar bra och ska värnas i fortsatta förhandlingar om hur vapendirektivet ska ändras.

Inrikesminister Anders Ygeman (S) har dyrt och heligt lovat att stå upp för de svenska jägarna och sportskyttarna. Frågan har nu nått in i EU:s vindlande byråkrati och bereds för närvarande av ministerrådet. Inrikesministern hävdade senast i den 27 april i Jakt & Jägare att regeringens representant i förhandlingarna har lyckats värna de svenska vapenägarna. Det är en sanning med modifikation.
 
Regeringens representant har i förhandlingarna att förhålla sig till den svenska linjen, alltså den som regeringen förankrat med riksdagen. Dock visar protokollen från de möten som hållits att så inte är fallet. Regeringens representant har inte opponerat sig mot flera av förslagen som har diskuterats och dessutom föreslagit olika förändringar i strid med riksdagens beslut. Uppenbarligen följer regeringens representant inte regeringens instruktioner. Alternativt har regeringen, utan att informera riksdagen, gett representanten andra instruktioner.

Att inrikesministern då går ut med ett pressmeddelande
för att hävda sin insats är uppseendeväckande.
Läs det här.
Ygeman undviker att påtala att vapen som används vid olika sportgrenar är hotade med dagens formulering. Det innebär att den linje man driver kommer medföra att flera sportgrenar blir omöjliga att utöva i Sverige. Definitionen för vilka vapen som ingår i definitionen för de farligaste vapentyperna är inte heller klarlagd, vilket betyder att även relativt vanliga jaktvapen i förlängningen kan bli drabbade. Alla halvautomatiska vapen med externa magasin kan olagligt förses med högkapacitetsmagasin, vilket gör att många idag vanliga vapen potentiellt kan totalförbjudas.
 
I Sverige finns det stora problem med illegala, militära vapen i omlopp bland kriminella kretsar. Energin bör läggas på att stoppa införseln av sådana vapen till EU och att slå sönder den svarta marknaden för vapen. Det är ett svårt jobb. Våra regler för legala vapen omfattar högt ställda krav på säkerhet och används i mycket liten utsträckning vid brott. Trots detta verkar regeringen genom passivitet för att förbjuda vissa idag legala vapen i EU. Hur ska då jägare och sportskyttar runtom i Sverige känna att regeringen faktiskt värnar deras intressen?
 

Sten Bergheden (M)
Landsbygdspolitisk talesperson