Foto: Mostphotos Antalet björnar i Norge ligger tämligen stabilt på strax under 200 djur.

178 norska björnar – färre kullar än målet

Under 2023 fanns det 178 brunbjörnar i Norge, viket var tre fler än under 2022. Något som gör att Rovdata bedömer att beståndet är stabilt.

Det är analyser från Rovdata, som övervakar bestånden av stort vilt i Norge, som ligger bakom bedömningen av viltstammarnas status i landet. Under 2023 fanns det 79 honbjörnar och 99 hanbjörnar – tre fler än året dessförinnan.

Svenska gränsen

Flertalet av djuren har iakttagits i gränstrakterna mot Sverige.

Analysen visar att det fanns 9,6 björnkullar i Norge. Det är färre än det årliga målet på 13 kullar som Stortinget anser önskvärt.

Analysen baserar sig på 1 642 vävnads-, hår- och exkrementprov som Rovdata fått insänt. Det var 250 färre prov än som sändes in under 2022.  

Åtta döda djur

Av 2023 års prover var 904 i så gott skick att det genetiskt kunde fastställas från vilka individer proverna kom. Av de 178 individerna var åtta döda. 

Här kan du läsa hela rapporten.