FOTO: ERIK MANDRE/SHUTTERSTOCK Den norska björnstammen växer, men antalet föryngringar når inte upp till målet.

Rekordmånga brunbjörnar räknade i Norge

Den norska brunbjörnsstammen har aldrig varit så stor som nu, konstaterar Rovdata som rapporterar att det fanns 160 individer 2021. Nytillkomna djur är antingen ungar eller invandrade från grannländerna.

2021 genomfördes för trettonde året i rad en landsomfattande dna-insamling från brunbjörnar i Norge.

Hår och vävnad

Under året tillvaratogs 1 513 prover från urin, avföring, hår och kroppsvävnad.

– Totalt identifierades 160 brunbjörnar, vilket är ett minimiantal för björnar.  67 var honor, medan 93 var hanar. Liksom tidigare år hittades flest brunbjörnar i länen Troms, Finnmark, Innlandet och Trøndelag, säger Jonas Kindberg, chef för Rovdata, i ett pressmeddelande.

32 invandrade

Av de identifierade björnarna hade 32 tidigare befunnit sig i Sverige, Finland eller Ryssland – något som visades genom dna-analyser.

En förklaring till ökningen av beståndet är att antalet honbjörnar stadigt har blivit fler under senare år. Enligt ett nationellt mål ska föryngringen ligga på 13 kullar per år, vid den senaste beräkningen uppnåddes dock inte detta.

Nedgång i region 6

Orsaken är förmodligen en nedgång i reproduktion i rovviltregion 6 som består av Møre, Romsdal och Trøndelag.