Foto: Shutterstock Antalet björnföryngringar i Norge låg förra året under beståndsmålet, medan antalet vargföryngringar låg över.

Norge utreder sänkta rovdjursstammar

Den norska regeringen har gett Miljødirektoratet i uppdrag att utreda om det bör finnas färre vargar och brunbjörnar i landet.

Bakgrunden till uppdraget är regeringsöverenskommelsen mellan Arbeiderpartiet och Senterpartiet, Hurdalsplattformen, från hösten 2021.

I den står bland annat att regeringen ska utreda en minskning av nuvarande beståndsmål för varg och brunbjörn. Målet är att minska belastningen på betesnäringar och lokala samhällen.

– Utredningen blir ett viktigt underlag för det fortsatta arbetet med att bedöma om beståndsmålen för varg och brunbjörn ska sänkas, säger Aleksander Øren Heen, Senterpartiet, som är statssekreterare i klimat- och miljödepartementet, i ett pressmeddelande.

Nuvarande beståndsmål

Beståndsmålet för brunbjörn i Norge är i dag 13 årliga föryngringar. År 2022 ska det ha varit 9,5 föryngringar.

Beståndsmålet för varg är 4–6 föryngringar, varav 3 i helnorska revir. Det registrerades föryngringar i 4 helnorska revir och 8 i revir som delas med Sverige under 2021/2022.