På sensommaren och hösten innehåller björnskiten mycket bär, osmälta växter och insekter.
Foto: Tore Solstad/Statens naturoppsyn På sensommaren och hösten innehåller björnskiten mycket bär, osmälta växter och insekter.

Norska jägare ombeds samla björnskit

Jägare och andra som vistas i den norska naturen ombeds i höst hjälpa till med björninventeringen genom att leverera spillningsprov till Statens naturoppsyn.

Björnens avföring ger information om dess kön och viss information om individens levnadssätt. För att analyserna ska kunna göras räcker det med en mängd motsvarande en mindre matsked.
Använd en ren plastpåse och leverera proven snarast till Statens naturoppsyn lokalt, rekommenderar Rovdata.
– På sensommaren och hösten innehåller björnskiten mycket bär, osmälta växter och insekter. Det är inte så lätt som man tror att ta prov från spillningen, säger Jonas Kindberg på Rovdata.

150 björnar i Norge
När dna-analys har gjort av spillningen kan man jämföra med svenska björnars dna och se hur många av björnarna som rör sig över landsgränsen.
Förra året beräknades brunbjörnsstammen i Norge ha bestått av minst 150 individer.
I Sverige finns det cirka 3 000 björnar. Spillningsinventering görs länsvis vart femte år. I år i Norrbotten.