Foto: Shutterstock Vargflockarna i Europa blir stadigt fler. Ekonomiskt drabbas Finland hårdast på grund av landets ersättningsregler.

19 000 vargar i EU – antalet ökar

Vargarna i EU-länderna blir fler och fler. Nu beräknas att det finns 19 000 vargar i unionen, en ökning med 31 procent sedan 2016.

2016 beräknas det ha funnits 14 500 vargar i EU:s länder utan att Ryssland, Belarus och Ukraina räknades med.

Nu är antalet uppe i 19 000 individer.

Det är danska vargforskare, vid Naturhistorisk Museum Aaarhus, som citerar en internationell sammanställning från Large Carnivore Initiative for Europe, som är en arbetsgrupp kopplad till International Union for Conservation of Nature

Kostsamt för Finland

Forskarna följer vargstammarnas utveckling och rapporterar om detta i Ulveatlas.

Av EU:s länder är det Finland som drabbats hårdast avseende utgifter för varg eftersom ersättning för attacker mot renar är inräknad. Kostnaden per varg beräknas här till drygt 111 000 kronor.

Fjärde dyrast i Sverige

I Sverige ligger motsvarande belopp på 44 000 kronor, enligt danskarnas uträkningar och med det placerar sig Sverige på fjärde plats i ersättningstoppen.

Antalet tagna husdjur per varg och år intresserar också forskarna. Här ligger Belgien i topp där varje varg i snitt dödar 24 husdjur. För svenskt vidkommande går det bättre och bara ett par husdjur dödas per varg och år. 

Hybrider ett stort hot

Också vargstammarnas storlek och skick varierar beroende på i vilket EU-land man befinner sig.

I Centraleuropa, dit även Danmark räknas i det här sammanhanget, betraktas vargen som nära hotad. I Italien och Kroatien ses blandningen av hund och varg, hybridiseringen, som ett stort hot mot vargen.