Foto: Shutterstock Ejderjägarna på Åland har tröttnat på konkurrensen från havsörn. Men politikerna flaggar för att EU:s beslutfattare kommer att motsätta sig jakt på havsörn.

Ålänningar kräver havsörnsjakt – EU har invändningar

I en färsk doktorsavhandling fastslås att havsörnen har stor inverkan på beståndet av ejder på Åland. Nu höjs röster för att en örnreglerande jakt måste införas, men EU skulle ha invändningar.

Om ett par veckor diskuteras frågan om eventuell örnjakt i ett viltförvaltningsråd, uppger Ålands Radio.

Stor inverkan på ejder

Att havsörnen har en stor inverkan på ejderstammen i den åländska skärgården framgår i en färsk doktorsavhandling som belyser havsörnens utbredning i Finland och dess inverkan på olika bytesdjur.

Camilla Ekblad har disputerat vid Åbo universitet i ekologi och evolutionsbiologi med sin doktorsavhandling ”The return of the white-tailed eagle: Ecology of predator-prey relationships in the Baltic Sea and Arctic inland”

EU motsätter sig jakt

Men frågan är komplicerad och involverar, som så många andra jaktliga frågor, också EU:s övriga medlemsländer. När det ropas efter skyddsjakt på örn varnar Ålands jaktminister Fredrik Karlström för att det inte finns någon anledning att gå in i en konfliktsituation med EU-kommissionen när det gäller havsörnen.