Alaskas vilt skyddas mot tamdjur

I USA-delstaten Alaska finns oro för att viltet kan smittas av sjukdomar hos lantbrukarnas djur. Oftast brukar det ju vara tvärtom.

Till exempel finns i flera länder i Europa farhågor att vildsvinen överför afrikansk svinpest till lantbrukets tamsvin.
Men i Alaska befaras att klövvilt ska drabbas av en lunginflammation lantbrukets får och getter kan ha. En bakterie hos dem kan leda till denna sjukdom. Så har redan skett på många håll i de sydligare amerikanska delstaterna. Därför finns en stor del av de vilda fåren och getterna endast kvar i glest befolkade Alaska.

Packgetter i fokus
Delstatens jordbruksmyndighet har kallat till ett möte om vad som bör göras, enligt ett pressmeddelande från Alaska Farm Bureau.
I fokus har kommit de packgetter friluftsfolk i Amerika använder sig av.
North American Packgoat Associationen har redan genomfört en undersökning för att få ha med sig sina packgetter ut i amerikanska nationalparker. Det visade sig att endast fyra procent av de undersökta getterna hade den farliga bakterien.
Nu ska man i Alaska genomföra samma undersökning hos getter och får som hålls i lantbruket. Delstatens politiker diskuterar också hur lantbrukarna kan behöva anpassa sig till åtgärder för att skydda viltet.