Två miljoner norska kronor ska användas till att utveckla en app som gör det lättare att rapportera observationer av döda, sjuka och levande vildsvin.
Foto: Mostphotos Två miljoner norska kronor ska användas till att utveckla en app som gör det lättare att rapportera observationer av döda, sjuka och levande vildsvin.

App för vildsvinsjakt i Norge

Norska regeringen satsar 3,5 miljoner norska kronor för att på flera sätt stärka övervakningen av vildsvinsstammen. Syftet är att få effektivare jakt och reducera vildsvinsstammen.

Uppskattningsvis finns det mellan 400 och 1 200 vildsvin i Norge. Men helst vill man inte ha några vildsvin alls på grund av de skador de kan orsaka, vilket Jakt & Jägare har rapporterat tidigare.
Därför har den norska regeringen nu beslutat att satsa 3,5 miljoner norska kronor, motsvarande 3,3 miljoner svenska kronor, på forskning och metodutveckling för att stärka övervakningen av vildsvinsstammen i landet.
– Jag önskar en effektiv insats mot vildsvin i Norge som underlättar bland annat för markägarorganisationer och effektivare jakt, säger jordbruks- och livsmedelsminister Olaug Bollestad (Kristelig Folkeparti) i ett pressmeddelande.

Flera myndigheter inblandade
Veterinærinstituttet får två miljoner norska kronor för att i samarbete med Mattilsynet, Miljødirektoratet och Norsk institutt for naturforskning, NINA, utveckla en vildsvinsapp. Förhoppningen är att det i den ska bli lättare och gå snabbare att rapportera observationer av döda, sjuka och levande vildsvin.
NINA får också en miljon norska kronor för att stärka sin övervakning av vildsvinsstammen med bland annat viltkameror och dna-analyser.
Dessutom får Norsk institutt for bioøkonomi 500 000 norska kronor för att utprova och utveckla kartläggningen av vildsvin med hjälp av termiska kameror.