Planerna på att återinföra lodjur i Skottland väcker stark kritik, bland annat hos en fårfarmarorganisation.
Foto: Zbyszko / Shutterstock.com Planerna på att återinföra lodjur i Skottland väcker stark kritik, bland annat hos en fårfarmarorganisation.

Brittiska protester mot loutsättning

Stiftelsen Lynx UK Trust arbetar för att återinföra lodjur i Storbritannien. Däremot väcker planerna på att sätta ut lodjur i naturen stora protester, skriver Herald Express.

Det har inte funnits vilda lodjur i Storbritannien på 1 300 år. Stiftelsen Lynx UK Trust har genomfört en enkätundersökning på nätet, där 90 procent av de tillfrågade önskar att lodjur ska återinföras i brittisk natur.
Det har föreslagits att det ska sättas ut lodjur både i Skottland och på flera ställen i England, där det mest troliga ser ut att bli i området nära gränsen mellan England och Skottland.
Detta väcker protester. Bland annat har farmarorganisationen National Sheep Association (NSA) uttalat sig emot planerna.
– De 90 procenten som är för att återinföra lodjur, är desamma som inte tvingas att leva med dem, säger George Milne i NSA till The Scottish Farmer.
NSA har även avböjt att bistå som rådgivare i planläggningen och processen knuten till återinförandet.
– NSA vill inte delta i några planer om att sätta ut ett rovdjur av den här kalibern på landsbygden, säger Phil Stocker, ordförande för NSA, till Daily Record.