Norges Bondelag och Norges Skogseierforbund har gått samman för att varna att missnöjet med norsk vargpolitik orsakar allt större missnöje.
Foto: Montage / Alexandr Junek Imaging s.r.o. / Manfred Ruckszio / Shutterstock.com Norges Bondelag och Norges Skogseierforbund har gått samman för att varna att missnöjet med norsk vargpolitik orsakar allt större missnöje.

Brukarsidan laddar mot fler vargar

Två norska brukarorganisationer går nu samman och varnar om att Stortingets vargförslag förstärker konflikten mellan landsbygdsbor och centrala myndigheter, skriver Nationen.

Det är Norges Bondelag och Norges Skogeierforbund som tillsammans varnar om att missnöjet ökar på landsbygden.
– Regeringen vill ha mer varg i norsk natur, i en tid då konflikter redan i utgångsläget är stora. Varg i Norge minskar den biologiska mångfalden eftersom betesnäringen trängs undan, säger Erik Lahnstein, Skogseierforbundet, till Nationen.
Lars Petter Bartnes, ordförande i Bondelaget, menar att dagens rovdjurspolitik förminskar livskvaliteten för bönder och landsbygdsbord. Särskilt oroas han av Høyre och Fremskrittspartiet, som han menar står för en långt mycket tuffare linje i opposition än de gör nu.
– Det finns en stor frustration med regeringen bland Bondelagets medlemmar, säger han till Nationen.

Ett högre beståndsmål är på förslag
Dagens beståndsmål är tre helnorska vargföryngringar per år inom vargzonen. I förslaget som nu är under behandling hos Stortinget, föreslår regeringen att fortsätta så, men lägger även fram ett alternativ.
Detta innebär att målet i så fall blir fem till åtta familjegrupper, där även vargar som lever i gränsöverskridande revir inkluderas.
– Förslaget om att öka antalet föryngringar från dagens tre till fem eller åtta kommer att medföra mer varg i vargzonen. När vi ser hur vargar vandrar så blir det även mer varg utanför zonen. Bönder har mist möjligheten till att bedriva näringar och till att trivas med livet inom zonen. Fler upplever att de är starkt pressade och det går ut över psyket, säger Bartnes till Nationen.

”Ett svek mot de som berörs mest”
Erik Lahnstein menar precis som Bondelaget att det inte ska finnas varg i norsk natur.
– Jakt- och utmarksintressena är under en stark press. Betesnäringen är på grund av praktiska skäl avvecklad i vargzonen och nu ser vi att även jaktintäkterna kraftigt minskar. Det är ett svek mot möjligheten till försörjning och livskvalitet hos dem som berörs mest, säger Erik Lahnstein till Nationen.