Jaktchefen hos det danska Jägarförbundet kan tänka sig att Danmark återförvildas med älg. Men att ha skogselefanter, eller att jaga vildhästar i stora hägn, föll inte lika god jord vid en debatt med rewildingfantaster.
Foto: Shutterstock.com Jaktchefen hos det danska Jägarförbundet kan tänka sig att Danmark återförvildas med älg. Men att ha skogselefanter, eller att jaga vildhästar i stora hägn, föll inte lika god jord vid en debatt med rewildingfantaster.

Danska skogselefanter, nej tack

Ja till att Danmark kanske återfövildas med älg. Nej till att ha skogselefanter. Så skulle reaktionen från det danska Jägarförbundets företrädare kunna sammanfattas efter en debatt med rewildingförespråkare.

Vilka nya arter skulle Danmark kunna ha om landet skulle återförvildas med större däggdjur som inte längre finns i landskapet? Detta diskuterades vid det så kallade Naturmötet i Danmark.
Mötet är en nationell samling där olika organisationer en gång per år diskuterar tillståndet i Danmarks natur.

Tror på att ha älgar i Danmark
– Jag tror vi inom vår livstid åter kan få se älgar i Danmark, kommenterade det danska Jägarförbundets representant, jaktchefen Niels Söndergaard.
Det rapporteras på webbsidan för det danska Jägarförbundet.

Vill ha skogselefanter och vildhästar
Stine Tuxen, som tillhör rewildingaktivisterna i organisationen Verdens Skove, vill ha skogselefanter, bison och vildhästar i Danmark.
Under mötet diskuterades bland annat var i Danmark dessa djur skulle kunna finnas. Finns det stora naturarealer som skulle kunna inhägnas?

Tror inte på att jaga vildhästar
Forskaren Camilla Flöjgaard, från Århus universitet, kunde tänka sig jakt på återförvildat vilt inom stora hägn.
Men Jägareförbundets Niels Söndergaard trodde inte att Danmarks jägare skulle vilja delta i jakt på inhägnade vildhästar. Han heller kan han föreställa sig skogselefanter i Danmark.