Foto: Mostphotos Rådjursavskjutningen i Danmark har minskat med 42 procent sedan 2010.

Dramatisk minskning av dansk rådjursjakt

Rådjursavskjutningen i Danmark har minskat dramatiskt de senaste åren. Någon motsvarande minskning ses inte i södra Sverige, södra Norge eller norra Tyskland.

I Danmark finns statistik för rådjursavskjutningen sedan 1941. Och till och med 2010 pekar den rätt stadigt uppåt.

Men 2011 hände något och tio år senare hade avskjutningen minskat med 42 procent.

Det oroar jägare, myndigheter och forskare.

Nu har en analys av rådjursstammens utveckling gjorts av DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi vid Århus universitet på uppdrag av Miljøstyrelsen. Rapporten är på 74 sidor och kan läsas här.

Intensiva spekulationer

Forskarna skriver inledningsvis att det har spekulerats intensivt om orsaker. Bland det som har misstänkts ligga bakom finns ”råddjurssjukan på Fyn”, det vill säga kronisk diarré. Utfodring, jordbruksförändringar och klimatförändringar har också ansetts bidra till nedgången, men ingen enskild uppenbar anledning har kunnat förklara det som har hänt.

Populationsanalysen landar i att rådjursavskjutningens dramatiska minskning kan bero på ett samspel mellan epidemisjukdom och sjunkande ekologisk bärförmåga. Med det sistnämnda menas att vissa skogar och deras omgivningar inte längre är tillräckligt stora för det antal rådjur som vistas där, och att rådjuren har svårt att finna föda.

Enligt forskarna finns det annat som också kan spela in. Men det går inte att koppla rådjursstammens utveckling till förändringar i rävpopulationen, väderförhållanden eller konkurrens från andra klövviltsarter.