Efter beslutet att vildsvinen ska utrotas visar viltkameror att det kanske bara finns ett 40-tal vildsvin kvar i södra Danmark. (Arkivbild)
Efter beslutet att vildsvinen ska utrotas visar viltkameror att det kanske bara finns ett 40-tal vildsvin kvar i södra Danmark. (Arkivbild)

Färre än 40 vildsvin i Danmark

I Danmark finns nu färre än 40 vildsvin kvar efter beslutet att vildsvinen ska utrotas. Den uppskattningen gör Naturstyrelsen baserat på foton från viltkameror.

Vid årsskiftet fanns cirka 100 vildsvin i Danmark, främst i södra Danmark mot dansk-tyska gränsen.
– Vi bedömer att det inte kommit in nya vildsvin från Tyskland sedan årsskiftet och det är flera vildsvin som tagit sig tillbaka till Tyskland, säger jägmästaren Inge Gillesberg till Jydske Vestkysten.
Antalet har alltså mer än halverats sedan det beslutades att alla vildsvin ska utrotas i Danmark.
Lantbruket i Danmark vill inte ha några vildsvin alls med tanke på att de skulle kunna sprida den afrikanska svinpesten. Sjukdomen finns ännu inte i Tyskland.

Både skjutna och påkörda vildsvin
I Danmark har sedan i maj åtta vildsvin fällts av danska jägare. Dessutom har vildsvin dödats i viltolyckor i trafiken.
Att inte fler vildsvin fällts av jägare kan bero på att vintern har varit varm. Vildsvinen finner föda i naturen att söka sig inte lika ofta till jägarnas åtelplatser, tror de danska viltvårdarna. Nu hoppas Naturstyrelsen på en kylig vinter så att vildsvinen får svårare finna föda. 

Stängslet mot Tyskland byggs
Byggandet av ett stängsel längs den tyska gränsen pågår för att stoppa att fler vildsvin kommer in i Danmark. Jägmästare Inge Gillesberg tror att stängslet kommer att få effekt, även om några vildsvin kanske finner hål att ta sig igenom.
Naturstyrelsen betonar att siffran 40 vildsvin är en uppskattning. Det kan finnas flera flockar som gömmer sig ute i majsfälten och blir synliga först när skörden avslutats.