FOTO: Mostphotos/Erik Mandre Det är i de östra delarna av Finland som det finns flest björnar. (Arkivbild)

Färre björnar får fällas i Finland

Björnjakten i Finland startar den 20 augusti. Även om björnstammen ligger på en stabil nivå bedöms tillväxten ha avtagit. Vid årets jakt får 346 björnar fällas vilket är något färre än föregående år.

Förgående jaktsäsong fick 388 björnar fällas i Finland, men i år har Jord- och skogsbruksministeriet beslutat att det blir 346 enligt ett pressmeddelande från Viltcentralen.  

Tilldelningen inför jakten koncentreras till de områden som har flest björnar, vilket är i de östra delarna av landet.

Ska vara skygga

Finlands björnstam är stark och på en gynnsam bevarandenivå. Men enligt Naturresursinstitutets uppskattning av stammen har tillväxten avtagit. Före jaktperioden rör det sig mellan 1780 och 1940 björnar som är över ett år och cirka 400 ungar i Finlands skogar.

De huvudsakliga målen för förvaltningen av björnstammen i Finland är bland annat att bevara gynnsam bevarandestatus, upprätthålla björnens folkskygga beteende samt att minska de skador som björnar orsakar rennäringen.