I Finland ska stamvårdande jakt göra björnarna mer skygga.
Foto: Mostphotos/Erik Mandre I Finland ska stamvårdande jakt göra björnarna mer skygga.

Ökad björnjakt i Finland

I år får 356 björnar fällas i Finland i stamvårdande syfte. Det har jord- och skogsbruksministeriet beslutat enligt Finlands Viltcentral.

I de regionala kvoterna ingår 90 björnar som får fällas inom renskötselområden, meddelar Viltcentralen. I södra Finland har dispenser beviljats för de områden där björnstammen är utbredd. Genom så kallad stamvårdande jakt strävar man efter att upprätthålla björnens skygghet mot människan och reglera stammens storlek.

Över 2000 björnar
Flest dispenser beviljades till Norra Karelen på grund av den täta björnstammen där. Också i regionerna Kajanaland och sydöstra Finland kommer björnjakten att öka i år. Enligt Naturresursinstitutets uppskattning rör sig cirka 2 300 björnar som är över ett år gamla och närmare 500 ungar i Finlands skogar.  
Jakten börjar den 20 augusti och årets totala jaktkvot är 457 björnar.