Inför jaktsäsongen 2019 finns det 2020-2130 björnar i Finland, enligt Naturresursinstitutets beräkningar.
Foto: Shutterstock Inför jaktsäsongen 2019 finns det 2020-2130 björnar i Finland, enligt Naturresursinstitutets beräkningar.

Färre björnar i Finland

Antalet björnar i Finland är nu något färre än tidigare. Inför jaktsäsongen 2019 finns det 2020-2130 björnar i landet, enligt Naturresursinstitutets beräkningar. Det är fem procent färre än uppskattningen år 2018.

Antalet björnar har minskat tydligast i Kajanaland, Norra Savolax och Norra Karelen. Men under samma tid har en liten ökning observerats i sydöstra Finlands och i Södra Savolax viltcentralers områden. Sammanlagt är förändringarna små, meddelar Finlands Viltcentral.

Bygger på observationer
Uppskattningen av björnstammen bygger på de observationer om kullar som rovdjurskontaktpersonerna har fört in i det finska Tassu-informationssystemet. År 2018 registrerades 948 observationer, där man hade sett minst en unge yngre än ett år. Antalet observerade björnkullar har minskat med cirka 42 procent jämfört med rekordåret 2017.
Utifrån de registrerade observationerna beräknas antalet separata kullar genom att jämföra antalet ungar, avstånden mellan observationerna och de observerade björnspårens storlekar. Dessutom beaktas forskningsrön om björnens biologi.