Foto: Shutterstock Det ska bli enklare att få jaga varg i Finland.

Finska riksdagen sade ja till vargjakt

En kraftig majoritet i den finska riksdagen röstade i fredags ja till att tillåta stamvårdande vargjakt i hela landet, och till att det ska bli enklare att få dispens för skyddsjakt på varg.

– Jag är nöjd med besluten. På många orter i Finland och speciellt på västkusten finns det skräckexempel på vad vargarna har fått till stånd när de rivit fårhjordar. Det är hemska bilder som vi har fått se. Det här är en vardag som många tvingas genomlida, säger riksdagsledamot Peter Östman (KD), som har drivit frågan i många år, till svenskspråkiga YLE.

Medborgarinitiativ med krav på vargjakt

Det är ett medborgarinitiativ med krav på vargjakt som har tagit sig hela vägen till riksdagen. Initiativet har behandlats av jord- och skogsbruksutskottets och deras betänkande godkändes i sin helhet.

Omröstningen i riksdagen slutade 125–17. Två ledamöter röstade blankt och 55 var frånvarande. De Gröna och fem ledamöter från Vänsterförbundet röstade mot.

Ska verka för ändring i habitatdirektivet

Riksdagsbeslutet innebär att den finska regeringen nu ska verka för en ändring i EU:s art- och habitatdirektiv för Finlands del, samt revidera jaktlagen så att den tillåter vargjakt med stöd av dispens.

Det finns ungefär 300 vargar i Finland.