Antalet jägare ökar på Åland, liksom andelen kvinnor som jagar.
Foto: Shutterstock Antalet jägare ökar på Åland, liksom andelen kvinnor som jagar.

Fler kvinnor jagar på Åland

Jaktintresset bland ålänningarna växer. Ytterligare 44 ålänningar löste jaktkort för 2020/21. Det betyder att var tionde ålänning – eller mer exakt – 11 procent av den åländska befolkningen nu löser jaktkort.

Totalt var det 3 344 åländska jägare som löste jaktkort för 2020/2021, enligt tidningen Jägarens ålandssidor.
Flest jägare – 671 personer – finns i Mariehamns kommun där befolkningen består av 11 705 personer.

Fler kvinnor jagar
Även bland kvinnorna på Åland ökar jaktintresset. 313 kvinnor löste jaktkort, vilket är 14 fler än föregående år. Kvinnornas andel av den åländska jägarkåren är nu 9 procent.
Andelsmässigt är jaktintresset störst bland kvinnorna i Vårdö kommun som ligger i östra delen av Åland. Där är de kvinnliga jägarnas andel 18,6 procent eller i faktiskt antal 22 personer. Totalt finns det 118 jägare i kommunen som har 460 invånare.

Jagande gäster
Man behöver inte bo på Åland för att få jaga där. Senaste året kom 827 jägare jämfört med 958 gästjägare året dessförinnan. Minskningen tros bero på restriktioner att resa till ögruppen på grund av pandemin.