Förbudet mot rävjakt kvarstår i Luxemburg under 2017. Det gillar inte jägarna som oroar sig för dvärgbandmask och rabies.
Foto: AngelaLouwe / Shutterstock.com Förbudet mot rävjakt kvarstår i Luxemburg under 2017. Det gillar inte jägarna som oroar sig för dvärgbandmask och rabies.

Förlängt rävjaktsförbud i Luxemburg

Politikerna i Luxemburg har beslutat att det även under 2017 ska vara förbjudet jaga räv i landet. Det väcker protester hos jägarna.

Jägarna anser att förbudet ökar risken för att dvärgbandmask liksom rabies ska spridas om rävarna blir för många.
Men i en intervju i  den lokala tidningen Tageblatt tillbakavisar statssekreteraren Camille Gira riskerna. Han reprsenterar partiet De Gröna. Gira hänvisar till undersökningar av trafikdödade rävar. Av 150 undersökta djur hade bara en tredjedel dvärgbandmask. Det är i nivå med normen i Europa, hävdar han. 
Ingen räv hade rabies. 
Gira säger att denna undersökning är mer omfattande än tidigare. Då ska bara 30 rävar ha analyserat avseende dessa sjukdomar.