FOTO: PETER NILSSON I Danmark kan det bli vanligt i framtiden jägare och naturintresserade fotograferas när de är ute i skogen.

Förslag om kameraövervakning i danska vargområden

Alla som går in i områden med varg i Danmark kan i framtiden komma att fotograferas automatiskt. Förslaget syftar till att färre vargar ska försvinna och behandlas nu av Miljöstyrelsen.

16 danska vargar har fram till sommaren försvunnit spårlöst, hur vet ingen. Men myndigheterna konstaterar att det höga antalet är onormalt och har vidtagit en rad åtgärder för att komma till rätta med problemet.

Bara ett fall

Bara i ett fall är det dokumenterats att en dansk skjutit en varg, trots det befarar vargintresserade att djuren dödats av människor.

– Vi är seriöst bekymrade över att något pågår som inte bör pågå. Att någon slår ihjäl vargarna, säger biolog Bo Håkansson vid Danmarks Naturfredningsforening, DN, till LandbrugsAvisen.

Nu tar Miljöstyrelsen, som är ansvarig för den danska vargförvaltningen, ställning till ett kontroversiellt förslag från DN som syftar till att förebygga angrepp mot vargar.

Alla fotograferas

I korthet går det ut på att alla personer som går in i områden där vargar finns ska fotograferas.

Skyltar om att det existerar bevakande kameror ska sättas upp i dessa områden. Dessutom ska kamerorna automatiskt sända en signal till den lokale vargkonsulenten.