Häckande ejdrar har det svårt i Ålands yttre skärgård på grund av att havsörnsstammen blivit större.
Foto: Popova Valeriya / Shutterstock.com Häckande ejdrar har det svårt i Ålands yttre skärgård på grund av att havsörnsstammen blivit större.

Havsörn går hårt åt ejder

På Åland har stammen av havsörn vuxit sig större. Baksidan av det hela är att andra fågelarter blir hårt ansatta av örnens predation, skriver Ålands Radio och TV.

Robin Juslin är jaktförvaltare på Ålands landskapsregering och han anser att man måste uppmärksamma att havsörnen har en stor inverkan på andra sjöfåglar. Framför allt går havsörnen hårt åt andra arter i de kalare häckningsmiljöerna i ytterskärgården, där ejdern är särskilt ansatt.
— Jag tror att det är runt 20 procent av de häckande ådorna som havsörnen tar. Den har den enskilt största påverkan på ejderstammen i Finland, säger Robin Juslin till Ålands Radio och TV.
Även skräntärnan får det tufft på grund av havsörnen, och kanske till och med mer än ejdern, eftersom skräntärnan bara häckar i de kala miljöerna medan ejder också häckar i inner- och mellanskärgården.
– Havsörnen är en ikonisk fågel och det är många som har starka åsikter om den, men nu finns det såpass mycket havsörn att man måste börja prata om det, säger Robin Juslin till Ålands Radio och TV.