Inget åtal för jakten på lejonet Cecil

En domstol i Zimbabwe lägger ner målet mot den lokala jaktguide som förra hade en amerikan som kund en lejonjakt i landet. Åtalspunkterna mot mannen är för vaga.

 Jakten blev mycket omtalad och engagerade djurrättsaktivister i hela världen. Lejonhannen var känd under namnet Cecil. Det hävdades att jakten skulle ha stoppats. Mannen och hans hjälpredor spårade Cecil i elva timmar innan lejonet kom i skotthåll för amerikanen. Denne hade betalt sammanlagt 54 000 dollar för sin jakt, skriver National Geographic.
Amerikanen har tidigare konstaterats ha haft alla sina papper i ordning.
Efter uppmärksamheten kring jakten vägrade en del flygbolag att transportera hem jakttroféer från Afrika. Vid en konferens i Sydafrika för en tid sedan konstaterades dock att troféjakter kan vara till fördel för de afrikanska ländernas lokalbefolkningar om jakten sköts i ordnade former och med hänsyn taget till djurbestånden. Även EU-länderna deltog i denna konferens.