Det är farhågorna att vildsvinen kan vara bärare av sjukdomen afrikansk svinpest som ligger bakom de höjda premierna till tyska jägare för fynd av döda vildsvin, eller fällda vildsvin.
Foto: Shutterstock Det är farhågorna att vildsvinen kan vara bärare av sjukdomen afrikansk svinpest som ligger bakom de höjda premierna till tyska jägare för fynd av döda vildsvin, eller fällda vildsvin.

Jägare får premier för döda vildsvin

Jägarna i det tyska förbundslandet Mecklenburg-Vorpommern får nu inte bara skottpengar för vildsvin, utan också premier när de påträffar döda vildsvin eller vildsvin som verkar vara sjuka.

Jägarna får 50 euro per påträffat dött vildsvin, rapporterar tidningen Agrarheute. Det är för närvarande cirka 530 svenska kronor.

25 euro i skottpeng
Sedan tidigare är skottpengen per fällt vildsvin i förbundslandet 25 euro. Jägarna uppmuntras också att ha med sig hund på vildsvinsjakten och får ersättning även för det.
Jordbruksminister Till Backhaus, Tysklands socialdemokratiska parti SPD, i Mecklenburg-Vorpommern hade ursprungligen planerat att skottpengarna skulle upphöra i år. Men de förlängs fram till 2022.

Gränsar till Polen
Det är farhågorna att vildsvinen kan vara bärare av sjukdomen afrikansk svinpest som ligger bakom de utökade premierna.
Förbundslandet Mecklenburg-Vorpommern gränsar till Polen, där afrikansk svinpest fortsätter att spridas.
Nyligen rapporterades att sjukdomen har påträffats i en polsk besättning med 8 000 tamsvin. Därifrån har det sålts djur till andra besättningar.
I Tyskland har ännu inget fall av afrikansk svinpest upptäckts.