Foto: Shutterstock/VACLAV SEBEK I Tyskland rapporteras årligen 200 000 fall då stenmård gnagt på bilars elsystem.

Jägare utvecklar skonsamma stenmårdsfällor

Danmarks Jaegerforbund har fått en halv miljon kronor av statliga Miljöstyrelsen för att utveckla skonsamma fällor för stenmård.

Det är pengar som de danska jägarna redan har betalt in till staten för att få rätt att jaga som används i projektet. Pengarna knyts också till att jägarna ska utveckla tekniker för att observera viltbestånden i Danmark. 

Finns även i Sverige

Stenmården finns ännu i begränsad omfattning i Sverige, den första observationen gjordes i Skåne för fyra år sedan. Men i våras rapporterade Jakt & Jägare om att åtta stenmårdar påträffats i södra Sverige.

I Danmark finns nu täta bestånd på flera håll. De första stenmårdarna observerades i Danmark redan på 1950-talet. En risk med djuren är att de har en benägenhet att gnaga på kablar inne i hus och i bilar. Det leder till skador för 100-tals miljoner kronor i Centraleuropa där det finns en stark stam.

Pengar för övervakning

Sammanlagt delar Miljöstyrelsen nu ut 7,6 miljoner danska kronor, bland annat till danska universitet. Fler av projekten berör hur viltet ska övervakas. Ålborgs universitet har fått pengar till ett projekt angående hur harar ska kunna övervakas med hjälp av drönare. Universitet har också fått pengar till ett projekt om vilka krav hasselmusen har på sina levnadsområden.