Danska jägare gör stora insatser för att bekämpa den invasiva mårdhunden.
Foto: Shutterstock Danska jägare gör stora insatser för att bekämpa den invasiva mårdhunden.

Jägarprotest mot ostförbud vid åtling

Att danska myndigheter har varslat om att ett förbud, mot att åtla med ost för att locka mårdhund, är på gång får jägarna i landet att protestera. De kräver nu skriftlig vägledning.

Miljøstyrelsen och Fødevarestyrelsen har via telefon meddelat Danmarks Jægerforbund om ostförbudet. Nu vill jägarforbundet ha skriftligt besked på ifall det verkligen kommer ett ostförbud, vilket skulle försvåra jägarnas frivilliga insatser mot den invasiva mårdhunden.

Smittorisker med ost
De danska myndigheterna anser att det finns smittorisker med att åtla med ost.
Men de danska jägarna påpekar att 99,99 procent av den mjölk som dansk ost görs av är värmebehandlad och knappast någon smittofara. Åtminstone inte någon större fara än att i stället använda katt- eller hundfoder, vilket myndigheterna föreslår.
– Det här är ännu ett exempel på hur rigida byråkratiska metoder, utan förankring i praktiken och sunt förnuft, bromsar frivilligt arbete. Och så länge det inte finns något skriftligt uttalande från myndigheterna kommer vi att fortsätta som tidigare, säger Jens Venø Kjellerup, Danmarks Jægerforbunds politiskt ansvariga i bekämpningen av invasiva arter, i ett pressmeddelande.
I Danmark är det förbjudet att lägga ut upphittat dött vilt för att locka mårdhundar – också det förbudet bör ändras, passar jägarförbundet på att föreslå.

Ökar explosionsartat
Danska jägare gör stora insatser för att bekämpa mårdhunden.
Av ett pressmeddelande från Jaegerforbundet i våras framgick det att Danmark har 10 000 mårdhundar, vilka förväntas få 55 000 valpar i år. Utan jägarnas insatser skulle populationen kunna uppgå till 180 000 mårdhundar nästa år, enligt Danmarks Jægerforbund.