Foto: Mostphotos Jakten och fisket kan bli svårtillgängligt för framtida jägare i EU-länderna, då unionens beslutfattare vill skydda stora landområden.

Jakt kan förbjudas i en tiondel av Danmark

Det är risk att jakt och fiske i framtiden kommer att förbjudas i en tiondel av Danmark. I varje fall om de danska lagstiftarna följer Biodiversitetsrådets anvisningar.

Biodiversitetsrådet säger sig arbeta för biologisk mångfald. Enligt de mål EU har satt upp så ska år 2030 sammanlagt 30 procent av arealen inom EU-området vara skyddad.

Starkt skydd

Tio procent ska vara starkt skyddad. 

I december förra året la Biodiversitetsrådet fram en rapport i ämnet.

Det innebär att varken jakt eller fiske får tillåtas inom de tio procenten, har rådet kommit fram till. Procentandelarna gäller för EU som helhet. 

”Väl ortodox”

– Tolkningen för Danmarks del är väl ortodox, protesterar danska jägareförbundets ordförande, Claus Lind Christensen, i ett uttalande.

Danska jägare instämmer i att naturens nuvarande tillstånd sammanhänger med människans påverkan. Samtidigt framhåller man att Biodiversitetsrådets inställning motverkar arbetet för mer mångfald i naturen. Jägarna undrar varför rådet för Danmarks del vill ha en mer förbjudande inställning än vad som sägs från EU. 

Också problem

I Danmark uppstår också problemet att de danska naturnationalparkerna endast omfattar 0,7 procent av den danska arealen. Där lever man inte upp till kraven på starkt skydd. Privata marker måste alltså till för att 10 procent ska starkt skyddas. Vill de privata markägarna ställa sin mark till förfogande om de i fortsättningen förbjuds utöva jakt och fiske? frågar sig de danska jägarna.