CWD utgör ett allvarligt hot mot vildrenarna på Hardangervidda. Över tusen djur ska bort.
Foto: Mostphotos/Lillian Tveit CWD utgör ett allvarligt hot mot vildrenarna på Hardangervidda. Över tusen djur ska bort.

Jakt på tusentals vildrenar i Norge

Norska regeringen har beslutat om en omfattande jakt efter vildrenar på Haradangervidda. Detta sedan ett fall av CWD upptäcktes i höstas.

Det är det första fallet av CWD, chronic wasting disease, sedan sjukdommen upptäcktes på Nordfjella 2016 och då slog ut alla vildrenar där. Åtta fall av en atypisk variant som drabbar äldre djur har också upptäckts i Norge.

Allvarlig situation
Mattilsynet och Miljödirektoratet har kommit med rekommendationer angående Hardangervidda. Dessa innebär att 700 av 1000 tjurar ska fällas samt mellan 1000 och 1500 hondjur. Antalet tjurar som är över tre och ett halvt år ska hållas på ett minimum. 
– Situationen är mycket allvarlig och kommande åtgärder måste fortlöpande anpassas till ny kunskap, säger klimat- och miljöminister Sveinung Rotevatn (V).