En CWD-sjuk vildrentjur har fällts på Hardangervidda i Norge. Det är första fallet utanför Nordfjella-området. (Arkivbild)
Foto: Atle Mysterud/Mattillsynet-Hjortevilt En CWD-sjuk vildrentjur har fällts på Hardangervidda i Norge. Det är första fallet utanför Nordfjella-området. (Arkivbild)

Nytt CWD-fall hos vildren i Norge

En fälld vildrentjur på Hardangervidda i Norge har visat sig ha avmagringssjukan CWD. Det är första gången ett CWD-fall upptäckts utanför Nordfjella-området.

Det finns även sju CWD-fall hos älg och ett fall hos hjort, men det handlar om den så kallade atypiska CWD-varianten, det vill säga avmagringssjuka som kan uppträda spontant hos äldre hjortdjur.
Den varianten har även upptäckts hos tre äldre älgkor i Sverige.
I Sverige pågår övervakning av CWD-läget och jägare uppmanas sända in prover från fällda eller självdöda hjortdjur som misstänks ha avmagringssjukan.
Mer information om CWD finns här hos Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA.

Alla vildrenar avlivades på Nordfjella
Efter att CWD upptäcktes på Nordfjella 2016 har hela vildrenbeståndet där avlivats. 
– Det är allvarligt att ett fall upptäckts utanför Nordjella. Nu måste vi utvärdera hur vi ska agera, säger Ingunn Midtun Godal, administrativ direktör vid Mattillsynet, på webbsidan Hjortevilt.

Letat efter slaktrester
Hur vildrenen på Hardangervidda fått sjukdomen är okänt. Experter har besökt platsen för att hitta slaktrester, som ska saneras.
Hardangervidda ligger mellan Oslo och Bergen. Det nu kända fallet inträffade i Vinje kommun.
Myndigheterna uppmanar jägare på Hardangervidda att noggrant observera var de fällt ett djur. Myndigheterna har fått in 3 500 prov från jakt på Hardangervidda, varav 518 från årets jakt. 

Alla slaktrester ska begravas
Mattillsynet vill att jägarna gräver ned eller lägger stenar över slaktrester. Visar resultatet av CWD-prov att viltet har smittan kan slaktplatserna saneras av utsänd personal.
Det är inte känt att sjukdomen kan överföras till människa, men det bör inte ätas kött från CWD-smittade djur, enligt myndigheten Mattilsynet.
Hjortevilt har mer information samt en video om CWD, som i Norge heter skrantesjuke, här: