Foto: Naomi Jones / Shutterstock.comDet pågår en debatt i Danmark kring hur man ska minska betesskador orsakade av kronhjort.

Kronviltets betesskador skapar debatt

I Danmark pågår en debatt om vilka som ska de betesskador som kronhjortar orsakar. Att alla ska delta i ökad jakt är inte en framkomlig väg, invänder en dansk bonde.

De senaste 15 åren har antalet kronhjortar ökat starkt i Danmark. Kronviltet ställer till stora skador i lantbruket och i skogarna. Danska lantbruks- och skogsorganisationer föreslår nu att den allmänna jakten måste ökas.

”Inte en väg till framgång”
Men detta är dessvärre inte en framkomlig väg, skriver en dansk bonde, Ole Tranberg, i ett debattinlägg i Landbrugsavisen.
Han odlar spannmål på 50 hektar och har 60 hektar skog i närheten av Ikast på Jylland. Ole Tranberg har fått sätta upp sex kilometer långt stängsel för att skydda sina odlingar. Men viltet tar sig förbi dessa stängsel och han gör stora förluster.

Förslag om ökad jakt
Det har lagts fram förslag i Danmark om ökad jakt, men Tranberg invänder att lantbrukarna inte har några möjligheter att sitta och passa sina marker.
I stället blir det så att dessa lantbrukare får stå för att kronviltet ska äta upp sig.
När jaktsäsongen kommer finns kronviltet i de stora skogarna. De stora skogsägarna, både privata och statens, ser värdet öka på marken då jakträtt ingår. Därför har de gärna ett stort bestånd av kronvilt på sina marker.

Vill att skogsägarna ska betala

Ole Tranberg kräver nu att de stora skogsägarna ska betala för skador som viltet orsaker på sina grannars egendomar. Då skulle det finnas ett verkligt tryck på dessa skogsägare att begränsa viltet, anser han.
Danmarks nationale Hjortvildtgruppe har ännu inte kommit med sitt slutförslag.

Lars Sönnergren
Liknande artiklar
Hämtar artiklar ...

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Fyll i din e-postadress och godkänn villkoren så får du automatiskt ett mejl varje dag med de senaste nyheterna.

Hämtar artiklar ...