Skarvarna i Danmark äter för mycket fisk, så nu ska det bli lättare att jaga dem för att skapa en balans.
Foto: Erni / Shutterstock.com Skarvarna i Danmark äter för mycket fisk, så nu ska det bli lättare att jaga dem för att skapa en balans.

Lättare få jaga dansk skarv

Danska regeringen ska underlätta jakt på skarv. Fågeln tar för mycket fisk, till exempel lax. Därmed hotas den danska fiskenäringen och även möjligheten ha Danmark som ett turistland för fritidsfiskare.

I sommar sjösätts en ny förvaltningsplan i verket som gör att yrkesfiskarna kan ingripa mot skarv som ställer till problem. Skarvarna ska få jagas på sina rastplatser från 1 augusti till 31 mars. Längs vattendrag med sårbara fiskebestånd ska skarven få jagas under längre tid.
Tidigare fanns skarven mest ute vid de danska kusterna. Nu finns skarvar vid många vattendrag. I Ringköbing Fjord visar beräkningar att skarven tar hälften av den lax som finns i fjorden under vårsäsongen.
Längst ner på Jyllands västkust, i det så kallade Vadehavet, hotar skarven beståndet av nordsjösik, coregonus oxyrhynchus, som bara finns i detta område. Denna sik får överhuvudtaget inte fiskas och skulle en fiskare råka fånga den sällsynta siken måste den sättas tillbaka i vattnet.
Miljö- och livsmedelsminister Esben Lunde Larsen skriver i ett pressmeddelande att Danmark inte kan få vara som en matkasse för skarven. Det är inte tala om att få bort skarven från Danmark, men att skapa en balans mellan skarvar, fisk och fiskare.
Det är den så kallade Skarvarbejdsgruppen som lagt fram förslaget. Där finns intresseorganisationer som har anknytning till skarvfrågan.
Förra året fanns cirka 31 000 skravpar i Danmark, enligt pressmeddelandet.