Viltåkrar och skjutgator i till exempel majsfält ska inte behöva försämra EU-bidragen för hur stora arealer grödor som odlas.
Foto: Angela Waye/Shutterstock.com Viltåkrar och skjutgator i till exempel majsfält ska inte behöva försämra EU-bidragen för hur stora arealer grödor som odlas.

Lättare ha skjutgator i majsfält

Jordbruksminister Helmut Brunner i Bayern vill att det ska vara lättare att ha skjutgator i grödor utan att det påverkar EU-bidragen. Detta gäller särskilt i majsodlingar.

I Tyskland är det populärt odla majs, både som foder och för energiframställning. Nu vill jordbruksministern minska byråkratin kring dessa odlingar.
Vissa bönder ser gärna att en viss del av fälten sås med olika blommor och vilda växter för att öka artrikedomen och få viltåkrar som lockar bort viltet från vanliga grödor.

Ger effektivare jakt på vildsvin
Jordbruksministern vill också att det ska bli lättare att göra skjutgator i majsfälten, så att vildsvin kan jagas mer effektivt, rapporterar topagrar.com.
Detta blir lättare sedan EU-kommissionen beslutat att marken ska kunna anses som odlade även om inte hela arealen är det. Men när den markandel som undantas överstiger 20 procent måste bönder lägga in ansökningar.