Nästan hälften av de tillfrågade i en norsk undersökning är rädda för att varg kommer att attackera människa.
Foto: Michal Ninger / Shutterstock.com Nästan hälften av de tillfrågade i en norsk undersökning är rädda för att varg kommer att attackera människa.

Många befarar vargattack mot människa

En norsk opinionsundersökning pekar på att nära hälften – 46,7 procent – av norrmännen är rädda för att vargen innebär fara för människoliv.

Det är två tidningar i Aurskog-Höland och Romskog som frågat 600 personer. Undersökningen refereras av Norges Jeger- og Fiskerforbund. 
Av de tillfrågade trodde 33,4 procent inte att vargen innebär någon risk för människoliv. 19,9 procent visste inte.
Av de tillfrågade anser 54,2 procent att det inte ska finnas någon varg i de två kommunerna. 
Men 47 procent anser att vargen kan få finnas i norsk natur, men att antalet bör begränsas. 11 procent anser att vargen ska skyddas. 39,9 procent anser att vargen ska tas bort helt från den norska naturen.
De två norska kommunerna ligger nära gränsen till Värmland i höjd med Oslo.
En vargmotståndare intervjuad i tidningarna säger att folk som utgångspunkt kan vara positiva till varg, men när de får egna erfarenheter av varg så ökar den negativa inställningen.