Fram till 1 mars ska det skjutas bort 7 500 vildsvin i Estland för att minska riskerna att vildsvinen sprider afrikansk svinpest.
Foto: Shutterstock Fram till 1 mars ska det skjutas bort 7 500 vildsvin i Estland för att minska riskerna att vildsvinen sprider afrikansk svinpest.

Massiv vildsvinsjakt i Estland

7 500 vildsvin ska fällas

En stor vildsvinsjakt genomförs i Estland sedan nya fall av den afrikanska svinpesten upptäckts. 7 500 vildsvin måste skjutas innan februari månads utgång.

Tidigare har svinpesten mest förekommit i södra Estland, men i januari har ett fall upptäcks vid byn Harku, tätt inpå huvudstaden Tallinn, skriver sajten ERR.
Tönis Korts, ordförande för de estniska jägarna, tror att målet 7 500 skjutna vildsvin är möjligt att nå. Avskjutningen ligger redan på 70 procent av jaktårets kvot.

Vill ha ännu större avskjutning
Men den centrala veterinärmyndigheten i Estland anser att jakten bör ytterligare ökas. Estland borde inte ha mer än 1,5 vildsvin per 1 000 hektar. Då skulle kontakten mellan vildsvinen minska och kanske leda till att sjukdomen försvinner.
Hur många vildsvin Estland för närvarande har är svårt att säga. Vintern har varit snöfattigt och det är svårt att spåra vilt.
Landets Estlands yta är ungefärligen en tiondel av Sveriges.