Vildsvinen sprider sig i Norge och i slutet av 2019 sköts den första individen i fjällvärlden i höjd med jämtlandsfjällen.
Foto: Shutterstock Vildsvinen sprider sig i Norge och i slutet av 2019 sköts den första individen i fjällvärlden i höjd med jämtlandsfjällen.

Miljoner till norsk vildsvinsforskning

I Norge anslås nu 3,5 miljoner norska kronor för att öka kunskapen om vildsvinen i landet. Målet är som tidigare – så få grisar som möjligt.

Enligt norska myndigheter finns det omkring 1 000 vildsvin i Norge och varje år fälls runt 300 djur.
– Nu vill vi se om det finns behov av ytterligare åtgärder för att nå målet, säger landbruks- och matminister Olaug Bollestad.

Pengar till kameror
Det ekonomiska anslaget ska bland annat gå till att fler viltkameror sätts upp för att följa hur vildsvinen sprider sig. Norges Jeger- og Fiskerforbund och Utmarksforvaltningen samarbetar med forskarna om viltkameraprojektet och norska jägare arbetar med att placera ut flera kameror, rapporterar Norsk institutt for naturforskning, NINA.

Samarbete med Sverige
En karta som Norsk institutt for naturforskning tagit fram visar att vildsvinen främst har fotograferats vid den södra delen av gränsen mot Sverige.
Veterinærinstituttet och svenska Statens veterinärmedisinska anstalt (SVA) samarbetar om att analysera vildsvinens DNA. Resultatet ger kunskap om vildsvinens spridningsvägar i Norge. Forskarna ska kunna se vilken släktskap vildsvinen har samt om deras diet tyder på de orsakar skador i skog och på lantbruksgrödor.