En muntjakbock, som fälldes i norra Tyskland i höstas, med typiska hörntänder.
Foto: Landesjagdverband Schleswig-Holstein En muntjakbock, som fälldes i norra Tyskland i höstas, med typiska hörntänder.

Mystiska asiatiska hjortar i Tyskland

I Tyskland misstänker man att någon försöker sätta ut den asiatiska hjorten röd muntjak i naturen. Saken har uppmärksammats sedan en bilist i Bayern nyligen körde på ett exemplar av den invasiva arten.

Det var i Esting i Bayern som en bilförare kolliderade med ett större djur. Först trodde han att det var en hjort som träffades av bilen, men en närmare undersökning visade att det rörde sig om en asiatisk hjort, en röd muntjak, rapporterar Süddeutsche Zeitung.
Det rapporteras också att en jägare i samma trakt upptäckte att hans viltkamera fångat en muntjak på bild.
Dessutom har en kvinna i staden Germering berättat att hon har iakttagit en muntjak i sin trädgård. Djuret var oskyggt, vilket gör att man tror att det rörde sig om ett djur som tidigare har haft kontakt med människor.

Inget naturligt rörelsemönster
Jägaren Michael Pöllman, ordförande i Bayerns Jagdverband, säger att iakttagelserna har gjorts på så långt avstånd från varandra att det sannolikt inte rör sig om ett naturligt rörelsemönster för djuren. Skulle exemplar av muntjak ha funnits en längre tid i Bayern borde ytterligare individer ha fångats av viltkameror.
Michael Pöllman tror att flera muntjak kommer att observeras och han misstänker att någon i större omfattning har planterat ut arten på flera ställen i Tyskland.
– Den som ser en muntjak bör underrätta polis och jägare, säger han.

Risk för snabb utbredning
Också från förbundslandet Schleswig-Holstein kommer rapporter om iakttagelser av muntjak och i fjol fälldes ett exemplar där.
Omkring sex djur finns nu i trakten av Kosel i samma delstat.
– Då de kan fortplanta sig året runt kan det snart vara 10 – 15 djur, säger den lokala jägaren Holger Andersch till ndr.de.
Risken för en snabb utbredning blev tydlig i England för 100 år sedan. 1925 planterades några djur ut vid slottet Woburn. De har förökat sig så effektivt att de nu hör till Englands vanligaste hjortdjur.

Stor påverkan på biologisk mångfald
Röd muntjak har ännu inte påträffats i Sverige.
Men med tanke på att arten sprider sig i Storbritannien och har nått Nordirland, och möjligen Skottland, är det troligt att den kan etablera sig i södra Sverige.
Den kan ha stor påverkan på den biologisk mångfalden genom att den betar av markvegetation och kan äta fågelägg och fågelungar.
Arten kan också bära på sjukdom (bovin tuberkolos, orsakad av bakterien Mycobacterium bovis).
Där den har etablerat sig har den även orsakat skador på odlingar och skogsbruk, uppger SLU:s Artdatabank.