Foto: Suzanne Fredriksson Fasan utgör ett undantag i den danska statistiken över fällt vilt med en ökning det gångna jaktåret. (Arkivbild)

Nedgång av fällt vilt i Danmark

Jämfört med föregående jaktår fälldes det enligt preliminär statistik drygt sju procent färre vilt i Danmark. I antal djur handlar det om ca 147 000 individer.

Det är Nationalt Center for Miljö och Energi som redovisar statistiken på Danmarks Jaegerforbunds hemsida. Där kan man utläsa att det t ex fälldes 12 052 färre rådjur och 9 995 färre rävar det gångna jaktåret.  

Siffrorna ska dock tas med en nypa salt, då de danska jägarna har ett år på sig att inrapportera vad de fällt. I de fall jägaren vill förnya sin jaktlicens måste dock redovisningen ske tidigare. Säsongen 2021/22 hade 175 794 danskar löst licens jämfört med 175 427 jaktåret innan.

Den som vill fördjupa sig i siffror gällande fällda djur hittar fler exempel i rapporten.

Stora svängningar

För finns vissa arter ligger antalet fällda djur nu nere på samma nivåer som 1990/91 och 1991/92. Men Jaegerforbundets jaktliga chef Niels Söndergaard tycker inte att man ska dra för snabba slutsatser med utgångspunkt från statistiken.

– Det kan vara våldsamma svängningar år från år. Att det fälls färre djur kan t ex bero på förändringar i deras livsmiljö, säger han.

När det gäller fågelarter sjönk antalet fällda utom för fasan som hade en ökning med 13 178 individer.

Positivt om mårdhund

Att antalet fällt vilt minskar inom vissa arter kan ses som bekymmersamt, men en minussiffra ses med positiva ögon. Det gäller mårdhundarna. Där fälldes 11 041 jaktåret 2020/21 och 8 861 jaktåret 2021/22. Eftersom mårdhunden är invasiv och oönskad i Danmark tolkas detta som att bekämpningen varit effektiv och att det minskade antalet fällda mårdhundar beror på det finns färre individer av denna art nu.