Foto: Shutterstock Sedan 2014 har antalet grisuppfödningar halverats i Polen – delvis ett resultat av smittspridningen.

Polsk massavskjutning av vildsvin planeras

1 000 jägare ska anställas av polska myndigheter för att kraftigt reducera vildsvinsstammen. Förhoppningen är att man ska få kontroll på den afrikanska svinpesten som hotar grisnäringen.

Den polska regeringen tar till krafttag för att stävja utbredningen av afrikansk svinpest. Enligt beräkningar kan det komma att födas 1,2 miljoner nya vildsvinskultingar under våren och över en miljon djur i en andra kull i juli.

Stoppa stammens tillväxt

Genom att anställa 1 000 nya jägare, vars uppgift blir att jaga vildsvin, hoppas man att en vildsvinsexplosion ska kunna stoppas.

De utsedda jägarna kommer att få tillstånd att fälla vildsvin från bil. Jägarna behöver inte längre lämna in djurkropparna för undersökning på laboratorier. I stället kan de begrava dem i kalktäckta gropar.

Men de polska jägarförbunden är tveksamma till initiativet och påpekar att det bland annat är säkerhetsskäl som ligger bakom förbudet mot att jaga från bil.

Sprider sjukdomen

Dessutom anser jägarorganisationerna att vildsvinen inte är de stora smittspridarna utan att det lantbrukarna själva som på grund av bristande rutiner sprider sjukdomen till sina tamdjursbesättningar.

Avslutningsvis anför jägarna att förslaget inte är etiskt försvarbart, strider mot lagen och reducerar jägarna till ”utrotare” och ”livvakter” åt jordbruksgrödor.