Att vildsvin har högre halter med cesium 137 från Tjernobyl-nedfallet märks hos jägare i det tyska förbundslandet Bayern. En undersökning av 45 jägare visar att de har mer cesium 137 i kroppen än befolkningen i övrigt.
Foto: Mostphotos Att vildsvin har högre halter med cesium 137 från Tjernobyl-nedfallet märks hos jägare i det tyska förbundslandet Bayern. En undersökning av 45 jägare visar att de har mer cesium 137 i kroppen än befolkningen i övrigt.

”Radioaktiva” tyska vildsvinsjägare

Jägare i Bayern har mer cesium 137 i sina kroppar än befolkningen i övrigt. Det är effekter från kärnkraftskatastrofen i Tjernobyl 1986 som fortfarande ger utslag.

Radioaktivt nedfall fördes ut över Europa. På grund av meteorologiska förhållande drabbades olika platser olika mycket. I Sverige har vildsvin i vissa fall för höga becquerelvärden i främst Gävleborg och Uppsala län. I övriga Europa är Bayern i Tyskland ett av de områden som drabbades.
Det radioaktiva nedfallet samlades i jorden och finns nu i bland annat svamp. Eftersom vildsvin bökar längre ner i jordlagren får de högre höga becquerelvärden i köttet än hjortdjur.

Jägarna äter cesium-vildsvin
Jägarna äter kött från cesium-vildsvin och många jägare plockar gärna svamp. Svampplockande jägare hade de högsta värdena i den tyska undersökningen.
Av de undersökta jägarna var det 85 procent som hade förhöjda cesiumvärden i kroppen mot 25 procent av befolkning i allmänhet, enligt Jagderleben.
Men värdena i sig anses vara ringa hälsomässigt. Omgivningsstrålningen som befolkningen kan utsättas för är högre. Men myndigheterna för strålskydd, Bundesamt für Stralenschutz, vill ändå ha kontakt med flera jägare för en fortsatt undersökning.
Hittills är det bara 45 jägare som deltagit i undersökningen.