Gummikulor, eller skarpa skott från speciellt utsedda skyddsjägare kan stå på menyn för att stoppa problemvargar i den tyska delstaten Brandenburg.
Foto: Shutterstock.com Gummikulor, eller skarpa skott från speciellt utsedda skyddsjägare kan stå på menyn för att stoppa problemvargar i den tyska delstaten Brandenburg.

Så ska problemvargar hanteras

Gummikulor föreslås i Brandenburg

Den tyska delstaten Brandenburg är beredd att agera mot problemvargar. Brandenburg är först i Tyskland om att ta fram nya regler. Ett förslag är ute på remiss om att bland annat få avlossa gummikulor mot närgångna vargar.

Jordbruksminister Jörg Vogelsänger vill inom en månad har svar på förslag om hur problemvargarna ska hanteras. En problemvarg kan vara en varg som upprätthåller sig mindre än 30 meter från en människa. Det kan vara en varg som är aggressiv utan att ha provocerats.
Förslaget reglerar hur gummikulor och varningsskott ska hanteras. Det innehåller också förslag om hur ljus och ljud ska kunna användas, liksom när fällor får sättas ut. 

Särskilda skyddsjägare får skjuta vargar
Hanteringen ska bli mindre byråkratisk och kunna flyttas ner på kommunnivå, enligt siten rbb24.
Det blir dock inte frågan om allmän jakt. Om en problemvarg ska fällas ska särskilt utsedda jägare få uppdraget.
Men en företrädare för vänsterpartiet Die Linke, Thomas Domres, anser att delstatsregeringen är för tidigt ute. Han vill först ha en vetenskaplig definition av vad en problemvarg är.

Cirka 200 vargar i delstaten
Det beräknas finnas cirka 200 vargar i Brandenburg. Delstaten är den tyska delstat som har flest vargar. Den tyska vargstammen beräknas öka med en tredjedel varje år.
Myndigheterna har fått se hur de år efter år måste betala ut mer pengar för rivna djur samt bidrag till stängsel.