Foto: FOTO: SHUTTERSTOCK/D WASCHNIG "Supergrisarna" äter det mesta och bär på smittsamma sjukdomar som brucellos, aujeszkys, leptospiros och trikiner.

Supergrisar från Kanada vid amerikanska gränsen

Korsningar av vildsvin, tamsvin och vilda grisar som avlats fram för jakt tar sig in i USA från Kanada. Nu oroas forskare över risken för att de ska sprida sjukdomar och förstöra miljön.

Det är Field & Stream som skriver om de så kallade ”supergrisarna” som är ett resultat av att grisuppfödningen i Kanada exploderade på 1980-talet. Bland annat korsade man vildsvin med tamgris och vilda grisar. Resultatet blev djur med mer kött som samtidigt var tacksamma att jaga.

Spred sig snabbt

Men en del grisar rymde och spred sig snabbt. Samtidigt var expertisen enig om att de aldrig kulle kunna överleva den västkanadensiska vintern, men djuren överraskade.

Genom att bygga tunnlar i snön har de visat att de klarar vintrarna, samtidigt som de utökat sitt spridningsområde och nu finns tio mil från gränsen mot USA:

”Ingen gräns”

– Helt ärligt tror jag att det redan varit några i Manitoba som tagit sig över gränsen till North Dakota. Det finns ingen fysisk gräns mellan USA och Kanada. Det finns knappt ett stängsel att tala om. Det finns en verklig risk att grisarna flyttar söderut till USA, säger grisforskaren grisforskaren Ryan Brook till tidningen.