Troféjakt kan vara ett sätt att bevara djurarter som exempelvis svart noshörning, menar organisationen CITES.
Foto: sivanadar / Shutterstock.com Troféjakt kan vara ett sätt att bevara djurarter som exempelvis svart noshörning, menar organisationen CITES.

Troféjakt kan bevara hotade djur

Troféjakt kan vara värdefull för fattig landsbygsdbefolkning och bidra till att bevara utrotningshotade djur. Det fastslogs i en resolution vid Wildlife Conference i Johannesburg, Sydafrika.

CITES arbetar för skydd av utrotningshotade djur och växter. Nu har de 183 medlemsländerna i CITES haft en möte i Johannesburg och uttalat sig enhälligt för troféjakt.
Villkoren är att troféjakten måste vara väl skött och bedrivas så att den bevarar den aktuella djurarten. Bedriven på detta sätt kan troféjakt vara till ekonomisk fördel för landsbygdsbefolkningen. Den kan då öka landsbygdens intresse av att djurarten bevaras. Den bör också kunna ge pengar till vilt- och naturvård.
För vissa arter, som svart noshörning, är troféjakt ett exempel på artens återhämtning.

Ska motverka opinionen mot troféjakt

Uttalanden från konferensen har kommit till stånd efter initiativ från EU och Sydafrika. Syftet är att på vetenskaplig grund motverka missuppfattningar som ibland förekommer i opinionen mot troféjakt.
Med stöd av uttalandet beräknas olika länder kunna fatta bättre beslut om eventuell import av troféer. Den europeiska jägarorganisationen Face välkomnar i ett pressmeddelandet CITES uttalande om troféjaktens värde för viltvården.

Här finns resolutionen:
https://cites.org/sites/default/files/eng/cop/17/Com_I/E-CoP17-Com-I-03.pdf