Den tyske politikern och skogvaktaren Markus Ganserer vill öka jakten på rådjur, hjortar och alpgetter i delstaten Bayern för att skona skogen.
Foto: siete_vidas / Shutterstock.com Den tyske politikern och skogvaktaren Markus Ganserer vill öka jakten på rådjur, hjortar och alpgetter i delstaten Bayern för att skona skogen.

Tysk miljöpartist vill öka jakten

En representant för den tyska motsvarigheten till miljöpartiet, partiet De gröna, önskar mer jakt. Fast egentligen är det skogen han vill värna.

De grönas Markus Ganserer är politiskt verksam i delstaten Bayern. Till yrket är han skogvaktare.
I Bayern blir det allt fler rådjur och hjortar i skogarna. I bergen ökar stammen med alpgetter. Viltet betar hårt på skogsplantorna. Hur stora skogsskadorna är finns ingen siffra på. Men enbart i de delstatliga skogarna visar den senast tillgängliga noteringen att Bayern måste lägga ut cirka 12 miljoner euro, eller drygt 110 miljoner svenska kronor, för att skydda skogen.
Det är för mycket pengar, anser politikern Markus Ganserer. Därför borde Bayerns jägare fälla mer vilt, säger Markus Ganserer enligt ett referat i Süddeutsche Zeitung.
Delstaten äger 30 procent av Bayerns skogar. Resten ägs av privat och av kommuner eller förbundsstaten.
Markus Ganserer klagar också på skogsägarna för att de låter diverse skyddsrör, till exempel i plast, ligga kvar och skräpa ned i naturen.