Den nya generationens intelligenta rovdjursstängsel är under utveckling i Tyskland där vargproblemet ökar i omfattning.
Foto: Shutterstock Den nya generationens intelligenta rovdjursstängsel är under utveckling i Tyskland där vargproblemet ökar i omfattning.

Tyskar utvecklar smart vargstängsel

Två tyska universitet har fått drygt 11 miljoner svenska kronor för att utveckla stängsel som ska använda artificiell intelligens för att bättre skydda mot varg. Resultatet ska vara klart 2024.

Tyska vargar ligger bakom över 1 000 attacker mot tamdjur varje år. Förutom i djurens lidande resulterar angreppen också i en psykisk belastning för bönder och djurhållare.
Det åtgår också mycken arbetskraft för att uppföra och hålla i stånd nuvarande stängseltyper. Nu knyts förhoppningar till att modern teknik ska vara en del av lösningen.

Tekniken finns redan
Det är förbundsdepartementet för näring och lantbruk som finansierar utvecklingen av intelligenta vargstängsel.
Sammanlagt går 1,1 miljoner euro – mer än 11 miljoner svenska kronor – till universiteten i Bremen och Giessen samt företaget RoFlex.
– Tanken är att använda existerande teknik, men att övervinna hinder så denna teknik kan fungera i praktiken, säger professor Anna Förster vid universitet i Bremen.

Växande antal vargar
Det växande antalet vargar i Tyskland skapar även konflikter mellan de som förespråkar varg och de som vill hålla betande djur som näringsverksamhet och för naturvårdens skull.
För att lösa situationen har bland annat förslag om att djurhållarna ska använda sig av vaktande hundar tagits fram.
Men dessa hundar kan i sig skapa konflikter med människor som vistas i naturen, något som inte är fallet i samma utsträckning med stängsel.
Intelligenta stängsel ska bland annat aktivt skrämma vargar med el och ljud.
Stängslet ska kunna upprepa sina varningar och ge dessa i ny form om vargen inte backar inför första varningen.

Mobila lösningar föreslås
Ute vid havet har tyskarna byggt vallar som skydd mot översvämningar. Där går betande får för att hålla vallarna i stånd, men det är inte möjligt med använda stolpar i vallarna för stängslet.
I den omgivningen vill man i stället använda flyttbara intelligenta stängselanordningar, som inte är uppkopplade med elnätet.