Jakten på skarv i USA stoppas efter att en grupp tjänstemän ifrågasatt om de verkligen ställer till så mycket problem för yrkesfiskare.
Foto: Arto Hakola / Shutterstock.com Jakten på skarv i USA stoppas efter att en grupp tjänstemän ifrågasatt om de verkligen ställer till så mycket problem för yrkesfiskare.

USA-domstol stoppar skarvjakt

En federal domstol i USA:s huvudstad Washington stoppar jakten på skarv. Enbart i delstaten South Carolina har det de senaste två åren fällts 25 000 skarvar. Domstolen upphäver ett tidigare federalt beslut om att tillåta skarvjakt. Beslutet gäller också i andra delstater.

Den skarv det är frågan om heter öronskarv (phalacrocorax auritus). Den anses förstöra fisket för många yrkesfiskare.
Men är det sant? Den frågan har ställts av en grupp federalt anställda tjänstemän som säger sig värna om miljön. Gruppen har tills vidare haft framgång i domstol med sin begäran. Gruppen, Public Employees for Environmental Responsibility, hävdar att skarven mest tar invasiva arter, skriver nyhetssiten SCnow.
Nu ska frågan undersökas vetenskapligt.  
Skarven har också tidigare varit förbjuden att jaga. Men under de två vintersäsonger som jakt var tillåtet fälldes alltså 25 000 skarvar enbart i South Carolina. Så länge undersökningen pågår kommer skarvjakt inte att tillåtas.