Foto: Shutterstock Det finns gott om varg i Tyskland, men en stadsvandrande varg i parker och på gator väcker oro.

Vargjakt planeras i tysk halvmiljonstad

Inne i tyska halvmiljonstaden Hannover förbereds nu jakt på varg. En varg har setts spatsera sammanlagt drygt åtta kilometer i de centrala delarna av staden.

Efter vargobservationerna i Hannover hoppas myndigheterna få in ytterligare observationer – också obekräftade sådana – för att kunna fastställa om vargen finns kvar eller på nytt besöker staden.

Huserar 350 vargar

Hannover är huvudstad i förbundslandet Niedersachsen som är cirka en tiondedel så stort som Sverige. Niedersachsen ligger i Tysklands nordvästra hörn och huserar cirka 350 vargar.

I princip är vargarna i Tyskland strakt skyddade från jakt, men nu förbereder man i miljöministeriet i Niedersachsen ett undantag, enligt radion NDR.

Men hur ska man göra i detta fall? Ska man aktivt försöka hitta vargen? Eller ska man försöka skrämma bort den med gummikulor? Situationen försvåras då vargen vistas i ett tätbebyggt område med flera daghem.

”Jakt är möjlig”

Tills vidare uppmanas Hannovers invånare att vara uppmärksamma och försiktiga.

Men naturskyddsorganisationen NABU kritiserar socialdemokratiska miljöministern Olof Lies för att han sagt jakt är möjlig. 

NABU säger sig prioritera människors säkerhet. Men i detta fall menar man att det rör sig om en yngre varg som söker ett revir. NABU hävdar dessutom att vargen inte trivs inne i Hannover och redan har lämnat staden.